ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ จังหวัดระยองที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ (ปณ. กร่ำ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ (KRAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 149 หมู่ 1 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
โทรศัพท์ : 038 657 199
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กร่ำ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง