รหัสไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์พิษณุโลกมีทั้งหมด 14 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
65000 อำเภอเมืองพิษณุโลก
65110 อำเภอบางกระทุ่ม
65120 อำเภอนครไทย
65130 อำเภอวังทอง
65140 อำเภอบางระกำ
65150 อำเภอพรหมพิราม
65160 อำเภอวัดโบสถ์
65170 อำเภอชาติตระการ
65180 อำเภอพรหมพิราม เฉพาะตำบลดงประคำ ตำบลตลุกเทียม ตำบลมะต้อง ตำบลวงฆ้อง ตำบลศรีภิรมย์
65190 อำเภอเนินมะปราง
65210 อำเภอบางกระทุ่ม เฉพาะตำบลเนินกุ่ม ตำบลวัดตายม
65220 อำเภอวังทอง เฉพาะตำบลแก่งโสภา ตำบลบ้านกลาง
65230 อำเภอเมืองพิษณุโลก เฉพาะตำบลงิ้วงาม ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลวัดพริก
65240 อำเภอบางระกำ เฉพาะตำบลคุยม่วง ตำบลชุมแสงสงคราม
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพิษณุโลก มี 14 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 118 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055 258 037

ที่อยู่ : เลขที่ 401 หมู่ 1 ถนนบ้านนา-นาเมือง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
โทรศัพท์ : 055 381 094

ที่อยู่ : เลขที่ 113 หมู่ 7 ถนนอุดรดำริ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ : 055 389 295

ที่อยู่ : เลขที่ 615 หมู่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055 389 295

ที่อยู่ : เลขที่ 106/7 หมู่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ : 055 391 059

ที่อยู่ : เลขที่ 109/2 หมู่ 4 ถนนสันติบันเทิง ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65210
โทรศัพท์ : 055 396 059

ที่อยู่ : เลขที่ 102/6 หมู่ 4 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65240
โทรศัพท์ : 055 278 882

ที่อยู่ : เลขที่ 108/26 หมู่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055 371 237

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
โทรศัพท์ : 055 366 099

ที่อยู่ : เลขที่ 375 หมู่ 1 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 055 369 048

ที่อยู่ : เลขที่ 103 หมู่ 6 เทศบาลซอย 8 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
โทรศัพท์ : 055 386 098

ที่อยู่ : เลขที่ 107 หมู่ 3 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220
โทรศัพท์ : 055 293 329

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055 311 171

ที่อยู่ : เลขที่ 178/9 หมู่ 4 ถนนวัดโบสถ์-แควน้อย ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ : 055 361 124

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ