20 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดอะไรบ้าง?

คำถาม ... 20 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดอะไรบ้าง?

เฉลย ...

20 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

อันดับ
จังหวัด
            พื้นที่ป่า (ไร่)
    1 จังหวัดเชียงใหม่ 9,556,205.76
    2 จังหวัดตาก 7,764,583.19
    3 จังหวัดกาญจนบุรี 7,493,626.87
    4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6,753,040.05
    5 จังหวัดลำปาง 5,455,211.22
    6 จังหวัดน่าน ‎4,633,715.95
    7 จังหวัดเชียงราย 2,845,312.24
    8 จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,755,605.02
    9 จังหวัดแพร่ 2,624,342.22
   10 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2,515,842.47
   11 จังหวัดชัยภูมิ 2,489,052.51
   12 จังหวัดพิษณุโลก 2,471,899.35
   13 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2,351,266.69
   14 จังหวัดเพชรบุรี 2,222,208.96
   15 จังหวัดอุทัยธานี 2,135,159.25
   16 จังหวัดเลย ‎2,111,740.04
   17 จังหวัดนครราชสีมา 1,997,035.87
   18 จังหวัดพะเยา 1,989,116.75
   19 จังหวัดอุบลราชธานี 1,744,364.99
   20 จังหวัดลำพูน 1,616,151.25

ที่มา : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ป่าผืนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่


ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าทั้งหมด 102,212,434.37 ไร่ คิดเป็น 31.59% ของพื้นที่ประเทศไทยที่มีทั้งหมด 323,528,699.65 ไร่ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทยจำนวน 9,556,205.76 ไร่ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราส่วนพื้นที่ป่าสูงที่สุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ป่า 6,753,040.05 ไร่ คิดเป็น 84.65% ของพื้นที่จังหวัด ในขณะที่มี 3 จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้เลย คือ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

พื้นที่ป่าแยกตามภาค
ภาคเหนือมีพื้นที่ป่า 38,228,700.46 ไร่ คิดเป็น 63.66% ของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่า 15,702,387.78 ไร่ คิดเป็น 14.98% ของพื้นที่
ภาคกลางมีพื้นที่ป่า 12,240,542.44 ไร่ คิดเป็น 21.51% ของพื้นที่
ภาคตะวันออกมีพื้นที่ป่า 4,721,201.84 ไร่ คิดเป็น 21.91% ของพื้นที่
ภาคตะวันตกมีพื้นที่ป่า 20,101,055.48 ไร่ คิดเป็น 59.05% ของพื้นที่
ภาคใต้มีพื้นที่ป่า 11,218,546.38 ไร่ คิดเป็น 24.31% ของพื้นที่