10 รัฐที่มีประชากรมากที่สุดในอเมริกา มีรัฐอะไรบ้าง?

คำถาม ... 10 รัฐที่มีประชากรมากที่สุดในอเมริกา มีรัฐอะไรบ้าง?

เฉลย ...
สหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 50 มลรัฐ โดยที่แต่ละมลรัฐก็มีจำนวนประชากรแตกกต่างกันออกไป ทั้งคนสัญชาติอเมริกันและผู้อพยพจากทั่วโลก มาดูกันว่ารัฐที่มีประชากรมากที่สุดในอเมริกา 10 อันดับแรกมีรัฐอะไรบ้าง ...

10 รัฐที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

อันดับ
มลรัฐ
จำนวนประชากร
   1 California 39,613,493
   2 Texas 29,730,311
   3 Florida 21,944,577
   4 New York 19,299,981
   5 Pennsylvania              12,804,123
   6 Illinois 12,569,321
   7 Ohio 11,714,618
   8 Georgia 10,830,007
   9 North Carolina 10,701,022
  10 Michigan 9,992,427


แคลิฟอร์เนีย (สีแดง) รัฐที่มีประชากรมากที่สุดในอเมริกา


ที่มา : worldpopulationreview.com / ข้อมูลปี ค.ศ. 2021

แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คิดเป็น 12% ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา และมีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) เมื่อเทียบกับประเทศอื่นใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก มีเมืองที่คนไทยย้ายไปอยู่และคนไทยรู้จักกันดี คือ นครลอสแองเจลิส และเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด เมืองอุตสาหกรรมภาพยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย