รหัสไปรษณีย์จังหวัดแพร่ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดแพร่ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์แพร่มีทั้งหมด 8 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
54000 อำเภอเมืองแพร่
54000 อำเภอสูงเม่น เฉพาะตำบลเวียงทอง
54110 อำเภอเด่นชัย
54120 อำเภอสอง
54130 อำเภอสูงเม่น
54140 อำเภอร้องกวาง
54150 อำเภอลอง
54160 อำเภอวังชิ้น
54170 อำเภอหนองม่วงไข่
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดแพร่ มี 8 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 17 ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054 511 182

ที่อยู่ : เลขที่ 585 หมู่ 11 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
โทรศัพท์ : 054 613 288

ที่อยู่ : เลขที่ 83/1 หมู่ 2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ : 054 597 200

ที่อยู่ : เลขที่ 139/11 หมู่ 6 ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
โทรศัพท์ : 054 581 458

ที่อยู่ : เลขที่ 204 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054 589 108

ที่อยู่ : เลขที่ 205 หมู่ 5ถ นนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ : 054 591 564

ที่อยู่ : เลขที่ 82/4 หมู่ 3 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
โทรศัพท์ : 054 541 600

ที่อยู่ : เลขที่ 237/3-4 หมู่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ : 054 635 712

---------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...