ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก (ปณ. บางมูลนาก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก (BANG MUN NAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 6 ถนนประเทืองถิ่น ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
โทรศัพท์ : 056 631 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บางมูลนากที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ