รหัสไปรษณีย์จังหวัดยะลา พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดยะลา มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ยะลามีทั้งหมด 8 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
95000 อำเภอเมืองยะลา
95000 อำเภอกรงปินัง
95110 อำเภอเบตง
95120 อำเภอกาบัง
95120 อำเภอยะหา
95130 อำเภอบันนังสตา
95130 อำเภอธารโต เฉพาะตำบลแม่หวาด หมู่ 6, 9
95140 อำเภอรามัน
95150 อำเภอธารโต
95160 อำเภอเมืองยะลา เฉพาะตำบลพร่อน ตำบลลำพะยา ตำบลลำใหม่ ตำบลลิดล
95170 อำเภอธารโต เฉพาะตำบลแม่หวาด หมู่ 1-5, 7-8
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดยะลา มี 8 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 403/1 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073 212 030

ที่อยู่ : เลขที่ 155 ถนนสันติราษฎร์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
โทรศัพท์ : 073 291 139

ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
โทรศัพท์ : 073 297 023

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนคอกช้าง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95170
โทรศัพท์ : 073 280 200

ที่อยู่ : เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทรศัพท์ : 073 289 400

ที่อยู่ : เลขที่ 305 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์ : 073 235 809

ที่อยู่ : เลขที่ 76/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95160
โทรศัพท์ : 073 363 559

ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนจรูญวิถี ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
โทรศัพท์ : 073 295 097

---------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...