รหัสไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์อำนาจเจริญมีทั้งหมด 6 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
37000 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
37000 อำเภอลืออำนาจ
37110 อำเภอปทุมราชวงศา
37180 อำเภอพนา
37210 อำเภอชานุมาน
37240 อำเภอหัวตะพาน
37290 อำเภอเสนางคนิคม
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดอำนาจเจริญ มี 6 แห่ง ดังนี้

ที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ
ที่อยู่ : เลขที่ 771 หมู่ 19 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045 452 210

ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 5 ถนนสุวรรณประศาสน์ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
โทรศัพท์ : 045 466 043

ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมราชวงศา
ที่อยู่ : เลขที่ 51/1 หมู่ 1 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
โทรศัพท์ : 045 465 099

ที่ทำการไปรษณีย์พนา
ที่อยู่ : เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนอุปชิต ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
โทรศัพท์ : 045 463 036

ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม
ที่อยู่ : เลขที่ 291 หมู่ 1 1ถนนนาไร่ใหญ่-ดอนหวาย ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
โทรศัพท์ : 045 461 079

ที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน
ที่อยู่ : เลขที่ 17 หมู่ 7 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
โทรศัพท์ : 045 469 067

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ