รหัสไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์อำนาจเจริญมีทั้งหมด 6 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
37000 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
37000 อำเภอลืออำนาจ
37110 อำเภอปทุมราชวงศา
37180 อำเภอพนา
37210 อำเภอชานุมาน
37240 อำเภอหัวตะพาน
37290 อำเภอเสนางคนิคม
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดอำนาจเจริญ มี 6 แห่ง ดังนี้

ที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ
ที่อยู่ : เลขที่ 771 หมู่ 19 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045 452 210

ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 5 ถนนสุวรรณประศาสน์ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
โทรศัพท์ : 045 466 043

ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมราชวงศา
ที่อยู่ : เลขที่ 51/1 หมู่ 1 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
โทรศัพท์ : 045 465 099

ที่ทำการไปรษณีย์พนา
ที่อยู่ : เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนอุปชิต ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
โทรศัพท์ : 045 463 036

ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม
ที่อยู่ : เลขที่ 291 หมู่ 1 1ถนนนาไร่ใหญ่-ดอนหวาย ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
โทรศัพท์ : 045 461 079

ที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน
ที่อยู่ : เลขที่ 17 หมู่ 7 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
โทรศัพท์ : 045 469 067

---------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...