เมืองแปดริ้ว คือจังหวัดอะไรในปัจจุบัน?

คำถาม ... เมืองแปดริ้ว คือจังหวัดอะไรในปัจจุบัน?

เฉลย ...
เมืองแปดริ้ว คือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปัจจุบัน

คำว่า แปดริ้ว สันนิษฐานว่ามาจากปลาช่อนขนาดใหญ่ที่มีอยู่ชุกชุมในบริเวณนี้ บางคนก็ว่ามันตัวใหญ่มากจนต้องแล่ออกเป็นริ้ว ๆ ได้ถึงแปดริ้ว บางคนก็ว่ามาจากลายบนตัวปลาช่อน ซึ่งมีจำนวน 8 ริ้ว

ส่วนคำว่า ฉะเชิงเทรา สันนิษฐานว่ามาจากภาษาเขมร (เนื่องจากบริเวณนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมโบราณ) โดยมีที่มาจากคำภาษาเขมร 2 คำ คือ สทึง+เจรา โดยที่ สทึง แปลว่า แม่น้ำย่อย หรือ คลอง ส่วนคำว่า เจรา แปลว่า ลึก เมื่อรวม 2 คำเข้าด้วยกันจึงมีความหมายว่า แม่น้ำลึก หรือ คลองลึก ซึ่งก็อาจหมายถึง แม่น้ำบางปะกง นั่นเอง

เมืองแปดริ้ว เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในภาคตะวันออกของไทย สืบประวัติย้อนหลังได้ว่ามีการตั้งบ้านเรือนและชุมชนอยู่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำบางปะกงมาตั้งแต่ พ.ศ. 1000 มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2000 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงโปรดให้ซ่อมแซมคลองสำโรง ซึ่งเชื่อมแม่น้ำบางปะกง กับแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้สะดวกในการคมนาคม เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าว่าเมืองแปดริ้วและดินแดนแถบนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของแผ่นดินสยามมาตั้งแต่โบราณ

แม่น้ำบางประกง เป็นที่มาของคำว่า "ฉะเชิงเทรา" ที่แปลว่า "คลองลึก"


จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกจัดตั้งเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2459 ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวมเมืองพนมสารคาม (อำเภอพนมสารคาม) เมืองฉะเชิงเทราเข้าด้วยกัน แล้วจัดตั้งเป็นจังหวัดใหม่ชื่อว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา (เดิมทีทั้ง 2 เมืองขึ้นอยู่กับมณฑลปราจีนบุรี)

ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล 859 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 2. อำเภอบางคล้า
 3. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
 4. อำเภอบางปะกง
 5. อำเภอบ้านโพธิ์
 6. อำเภอพนมสารคาม
 7. อำเภอราชสาส์น
 8. อำเภอสนามชัยเขต
 9. อำเภอแปลงยาว
 10. อำเภอท่าตะเกียบ
 11. อำเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรามีเนื้อที่ 5,351 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 724,178 คน (กรมการปกครอง, 2564) อยู่ห่งจากกรุงเทพราว 80 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงปลากระพงน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง (จุดที่ไหลลงอ่าวไทย)

คำขวัญประจำจังหวัด
แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย เขาอ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นนนทรีป่า
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกนนทรีบ้าน


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ