รัฐที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา คือรัฐอะไร?

คำถาม ... รัฐที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา คือรัฐอะไร?

เฉลย ... 
มลรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา คือ มลรัฐอะลาสกา

มลรัฐอะลาสกา (Alaska) เป็นหนึ่งในมลรัฐที่ไม่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของอเมริกา เนื่องจากเป็นดินแดนที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศคานาดาและเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาก่อน อะลาสกาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1959

ที่ตั้งของรัฐอะลาสกา (สีแดง)

รัฐอะลาสกามีพื้นที่ทั้งหมด 1,717,856 ตารางกิโลเมตร หรือ 663,268 ตารางไมล์ (ใหญ่กว่าประเทศไทยราว 3 เท่าครึ่ง) มีประชากร 736,081 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนประชากรน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ เหตุผลก็เนื่องมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอะลาสกานั้นปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง มีอากาศหนาวเย็นแบบสุดขั้ว ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ อีกทั้งยังมีภูเขาไฟถึง 41 ลูก ดังนั้นพื้นที่รอบภูเขาไฟเหล่านี้จึงไม่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัย

ปูอะลาสกา สินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงมากของรัฐอะลาสกา


ดินแดนอะลาสกานั้นอุมดมไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยทรัพยากรเหล่านี้คิดเป็น 80% ของรายได้ทั้งหมดของรัฐ ส่วนที่อีก 20% นั้นเป็นผลิตผลจากการประมง เช่น อาหารทะเล แซลมอน ปลาคอด ปลา pollock และปู โดยที่ปูอะลาสกานั้นมีชื่อเสียงเรื่องรสชาติและได้รับความนิยมมากทั่วโลก ด้วยสินค้าส่งออกเหล่านี้ ทำให้ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีสูงถึง 77,800 ดอลลาร์สหรัฐ