รหัสไปรษณีย์อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอฉวาง : 80150, 80250 และ 80260

อำเภอฉวาง มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง
80250    เฉพาะตำบลจันดี ตำบลละอาย ตำบลฉวาง หมู่ที่ 8 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี
80260    เฉพาะตำบลกะเบียด ตำบลห้วยปริก ตำบลนาเขลียง ตำบลนาแว หมู่ที่ 3-6 ตำบลนากะชะ หมู่ที่ 1-6, 8-12 ตำบลไม้เรียง หมู่ที่ 1-3, 5, 8-10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง (CHAWANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 423-423/1 หมู่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 075 481 124
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-7
 • ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-2
 • ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 7
 • ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 4, 6-7
 • ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี (KHLONG CHANDI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/8 หมู่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ : 075 486 310
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 8
 • ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-7, 9-15
 • ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 3-4
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ (THANPHO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 214/1-2 หมู่ 3 ถนนพันธุนะ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
โทรศัพท์ : 075 481 265
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80260

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ