รหัสไปรษณีย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : 80190, 80290 และ 80350

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80190    เฉพาะตำบลเชียรเขา ตำบลสวนหลวง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่
80290    เฉพาะตำบลดอนตรอ ตำบลทางพูน หมู่ 1-2, 6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา
80350    เฉพาะตำบลทางพูน หมู่ 3-5 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ (CHIAN YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 20 หมู่ 1 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์ : 075 386 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา (CHAMAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 62/1 หมู่ 2 ถนนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
โทรศัพท์ : 075 366 348
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80290

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา (MAI LA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 163 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
โทรศัพท์ : 075 497 041
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80350

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ