รหัสไปรษณีย์อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอจุฬาภรณ์ : 80130 และ 80180

อำเภอจุฬาภรณ์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์
80180    เฉพาะตำบลบ้านควนมุด ตำบลบ้านชะอวด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ (RON PHIBUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 342/5 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 075 441 150
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด (CHA-UAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ 1 ถนนอรุณประชา ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์ : 075 381 323
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ