รหัสไปรษณีย์อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพนมทวน : 71140 และ 71170

อำเภอพนมทวน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
71140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน
71170    เฉพาะตำบลรางหวาย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน (PHANOM THUAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 151 หมู่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์ : 034 579 141
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต (TALAT KHET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 495/1 หมู่ 5 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ : 034 571 235
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ