รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองกาญจนบุรี : 71000 และ 71190

อำเภอเมืองกาญจนบุรี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
71000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
71190    เฉพาะตำบลหนองบัว ตำบลวังด้ง ตำบลลาดหญ้า ตำบลช่องสะเดา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี (KANCHANABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034 248 090
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า (LAT YA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 280 หมู่ 1 ถนนลาดหญ้า-บ่อพลอย ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
โทรศัพท์ : 034 589 248
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ