รหัสไปรษณีย์อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ่อพลอย : 71160 และ 71220

อำเภอบ่อพลอย มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
71160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย
71220    เฉพาะตำบลหนองรี ตำบลหนองกร่าง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย (BO PHLOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ : 034 581 226
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ (NONG PRUE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
โทรศัพท์ : 034 645 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ