รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช : 80000, 80280, 80290 และ 80330

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มี 4 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช
80280    เฉพาะตำบลกำแพงเซา ตำบลท่างิ้ว ตำบลนาทราย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย
80290    เฉพาะตำบลท่าเรือ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา
80330    เฉพาะตำบลบางจาก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางจาก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช (NAKHON SI THAMMARAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 724/5 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075 358 525
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย (KHAO MAHA CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 35/12 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 075 392 080
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80280

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา (CHAMAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 62/1 หมู่ 2 ถนนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
โทรศัพท์ : 075 366 348
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80290

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก (BANG CHAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์ : 075 399 555
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80330

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ