รหัสไปรษณีย์อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอร่อนพิบูลย์ : 80130 และ 80350

อำเภอร่อนพิบูลย์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์
80350    เฉพาะตำบลเสาธง ตำบลหินตก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ (RON PHIBUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 342/5 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 075 441 150
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา (MAI LA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 163 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
โทรศัพท์ : 075 497 041
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80350

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ