รหัสไปรษณีย์อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพิปูน : 80270

อำเภอพิปูน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิปูน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน (PHIPUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 237 หมู่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ : 075 499 009
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช