อำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คืออำเภออะไร?

คำถาม ... อำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คืออำเภออะไร?

เฉลย ...
อำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทย คือ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

อำเภอเกาะสีชัง เป็นอำเภอ 1 ใน 11 ของจังหวัดชลบุรี เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะสีชัง และมีเกาะบริวารอีก 7 เกาะ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 17.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.70 ตารางไมล์ หรือ 10,812.50 ไร่ โดยประมาณ มีประชากร 4,535 คน (พ.ศ.2564, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเกาะสีชัง

การปกครอง : อำเภอเกาะสีชัง มี 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าเทววงษ์    มี 7 หมู่บ้าน

รหัสไปรษณีย์ 
20120    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสีชัง

เกาะในการปกครองของอำเภอเกาะสีชัง
1. เกาะปรง
2. เกาะร้านดอกไม้
3. เกาะขามน้อย
4. เกาะยายท้าว
5. เกาะท้ายตาหมื่น
6. เกาะค้างคาว
7. เกาะขามใหญ่
8. เกาะสีชัง

คำขวัญ
พระจุฑาธุชราชฐาน ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ วันไหลเกาะขาม ลือนามพระพุทธบาท หาดทรายงามล้ำค่า เมืองท่าพาณิชย์

พิกัด
13°09′48″N 100°48′30″E

ที่ว่าการอำเภอ
เลขที่ 68 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120
โทรศัพท์ : 038 216 013

ประวัติอำเภอเกาะสีชัง
- เดิมมีฐานะเป็นตำบลเกาะสีชัง จังหวัดสมุทรปราการ
- 27 กรกฎาคม 2476 ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดสมุทรปราการ
- 1 มกราคม 2486 โอนกิ่งอำเภอเกาะสีชัง ให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- 3 มิถุนายน 2537 ยกฐานะกิ่งอำเภอเกาะสีชังเป็น "อำเภอเกาะสีชัง"

เกร็ดความรู้
- เกาะสีชังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและตากอากาศชายทะเลที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสเกาะสีชัง
- เกาะสีชังเป็นสถานที่ประสูตรของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- เกาะสีชังเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรี


ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ