รหัสไปรษณีย์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว : 24150, 24000 และ 24170

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
24150 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว
24000 เฉพาะตำบลศาลาแดง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา
24170 เฉพาะตำบลดอนฉิมพลี ตำบลดอนเกาะกา ตำบลบึงน้ำร้กษ์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว (BANG NAM PRIAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 240 หมู่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
โทรศัพท์ : 038 581 184
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา (CHACHOENGSAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 7 ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038 516 939
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี (DON CHIMPHLI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 18/109 หมู่ 18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
โทรศัพท์ : 038 844 106
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ