ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 


ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ (ปณ. ท่าบ่อ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ (THA BO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 407 หมู่ 12 ถนนสันติสุข ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
โทรศัพท์ : 042 431 095
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 43110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าบ่อที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง