รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองตรัง : 92000, 92170 และ 92190

อำเภอเมืองตรัง มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
92000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตรัง
92170    เฉพาะตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาบินหลา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาโยง
92190    เฉพาะตำบลนาท่ามใต้ ตำบลนาท่ามเหนือ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง (TRANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 25/15 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 075 213 958
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง (NA YONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 32 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 075 299 154
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 • ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 • ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา ( LAMPHURA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 186 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
โทรศัพท์ : 075 266 066
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ