รหัสไปรษณีย์อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอย่านตาขาว : 92140

อำเภอย่านตาขาว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
92140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว (YAN TA KHAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075 281 441
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ