รหัสไปรษณีย์อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปะเหลียน : 92120, 92140 และ 92180

อำเภอปะเหลียน มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
92120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน
92140    เฉพาะตำบลท่าพญา ตำบลบางด้วน ตำบลบ้านนา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว
92180    เฉพาะตำบลปะเหลียน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน (PALIAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 23/1 หมู่ 8 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120
โทรศัพท์ : 075 289 382
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
 • ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
 • ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว (YAN TA KHAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075 281 441
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว (THUNG YAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 31/22 หมู่ 1 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 075 208 235
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ