รหัสไปรษณีย์อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่ามะกา : 71120, 70190 และ 71130

อำเภอท่ามะกา มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
71120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา
70190    เฉพาะอำเภอสนามแย้ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก
71130    เฉพาะตำบลดอนชะเอม ตำบลตะคร้ำเอน ตำบลท่าเรือ ตำบลพระแท่น ตำบลแสนตอ ตำบลหนองลาน ตำบลอุโลกสี่หมื่น รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา (THA MAKA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 56/8 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ : 034 541 070
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก (HUAI KRABOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 377 หมู่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70190
โทรศัพท์ : 032 291 010
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น (THA RUA PHRA THAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 637/3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ : 034 561 689
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ