รหัสไปรษณีย์อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไทรโยค : 71150

อำเภอไทรโยค มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
71150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค (SAI YOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 103/1 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ : 034 591 010
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ