รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าม่วง : 71110, 71000 และ 71130

อำเภอท่าม่วง มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
71110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง
71000    เฉพาะตำบลท่าล้อ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
71130    เฉพาะตำบลวังศาลา ตำบลท่าตะคร้อ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง (THA MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4/2 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 034 611 080
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี (KANCHANABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034 248 090
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น (THA RUA PHRA THAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 637/3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ : 034 561 689
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ