รหัสไปรษณีย์อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอจัตุรัส : 36130 และ 36220

อำเภอจัตุรัส มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
36130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส
36220    เฉพาะอำเภอหนองบัวโคก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส (CHATTURAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 335 หมู่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ : 044 851 103
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก (NONG BUA KHOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 132 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ : 044 802 286
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36220

พื้นที่ให้บริการอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ