รหัสไปรษณีย์อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคอนสาร : 36180

อำเภอคอนสาร มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
36180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร (KHON SAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 122 หมู่ 2 ถนนราษฏร์เจดีย์ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
โทรศัพท์ : 044 876 678
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ