รหัสไปรษณีย์อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทองผาภูมิ : 71180

อำเภอทองผาภูมิ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
71180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ (THONG PHA PHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 270 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ : 034 599 117
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ