รหัสไปรษณีย์อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสามพราน : 73110, 73160, 73210 และ 73220

อำเภอสามพราน มี 4 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
73110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สามพราน
73160    เฉพาะตำบลอ้อมใหญ่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่
73210    เฉพาะตำบลไร่ขิง ตำบลบางเตย ตำบลบางกระทึก ตำบลทรงคนอง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง
73220    เฉพาะตำบลกระทุ่มล้ม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน (SAM PHRAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 20/1 หมู่ 7 ถนนทางเข้าอำเภอ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 034 311 067
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ (OM YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 48 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์ : 0 2429 0892
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง (RAI KHING POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 50/1 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 034 322 988
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม (KRATHUM LOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 42/2 หมู่ 6 ตำบลกระทุ้มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ : 0 2429 2900
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ