รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าอุเทน : 48120

อำเภอท่าอุเทน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอุเทน (THA UTHEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 71 หมู่ 4 ถนนศรีสงคราม-ท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
โทรศัพท์ : 042 581 289
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  • ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  • ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  • ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  • ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  • ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  • ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  • ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  • ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ