รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครปฐม : 73000

อำเภอเมืองนครปฐม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
73000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม (NAKHON PATHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034 242 356
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ