รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองภูเก็ต : 83000, 83100 และ 83130

อำเภอเมืองภูเก็ต มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
83000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต
83100    เฉพาะตำบลกะรน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กะรน
83130    เฉพาะตำบลราไวย์และตำบลฉลอง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต (PHUKET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 12/16 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076 218 637
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 83000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
  • ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กะรน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กะรน (KARON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 185, 187, 189 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ : 076 330 937
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 83100

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์ (RAWAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่  4/2 หมู่ 5 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 076 381 393
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 83130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
-------------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ