รหัสไปรษณีย์อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคำชะอี : 49110

อำเภอคำชะอี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
49110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี (KHAM CHA-I POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 178 หมู่ 1 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
โทรศัพท์ : 042 691 088
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 49110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ