รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองเขื่อน : 24000 และ 24110

อำเภอคลองเขื่อน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
24000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา
24110    เฉพาะตำบลบางตลาด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา (24000)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา (CHACHOENGSAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 7 ถนนสุขเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038 516 939
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า (24110)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า (BANG KHLA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 62 ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ : 038 541 051
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ