รหัสไปรษณีย์อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอห้วยยอด : 92130, 92190 และ 92210

อำเภอห้วยยอด มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
92130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด
92190    เฉพาะตำบลปากแจ่ม ตำบลลำภูรา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา
92210    เฉพาะตำบลวังคีรี ตำบลบางดี ตำบลบางกุ้ง ตำบลนาวง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาวง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด (HUAI YOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 10 ถนนเทศบาล 9 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
โทรศัพท์ : 075 271 016
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
 • ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา ( LAMPHURA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 186 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
โทรศัพท์ : 075 266 066
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาวง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาวง (NA WONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92210
โทรศัพท์ : 075 264 398
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ