รหัสไปรษณีย์อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสิเกา : 92150 และ 92000

อำเภอสิเกา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
92150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สิเกา
92000    เฉพาะตำบลนาเมืองเพชร รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตรัง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา (SIKAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนท่าเรือ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 075 248 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 • ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 • ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 • ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง (TRANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 25/15 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 075 213 958
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ