รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะลันตา : 81150 และ 81120

อำเภอเกาะลันตา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
81150    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา
81120    เฉพาะตำบลเกาะกลาง และตำบลคลองยาง รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา (KO LANTA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 458-458/1 หมู่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
โทรศัพท์ : 075 697 068
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 81150

พื้นที่ให้บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม (KHLONG THOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 73 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075 640 342
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 81120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 • ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 • ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 • ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 • ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
 • ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ