รหัสไปรษณีย์อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเขาพนม : 81140 และ 80240

อำเภอเขาพนม มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
81140    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม
80240    เฉพาะตำบลสินปุนและตำบลโคกหาร รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม (KHAO PHANOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 209 หมู่ 5 ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
โทรศัพท์ : 075 689 196
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 81140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ (THUNG YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 30 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ : 075 489 176
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 • ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ