รหัสไปรษณีย์อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภออินทร์บุรี : 16110

อำเภออินทร์บุรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
16110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี (IN BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 178/2 หมู่ 4 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 036 581 988
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 16110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ