รหัสไปรษณีย์อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนาโยง : 92170

อำเภอนาโยง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
92170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาโยง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง (NA YONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 32 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 075 299 154
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  • ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ