รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่จัน : 57110, 57240 และ 57270

อำเภอแม่จัน มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน
57240    เฉพาะตำบลแม่ไร่ ตำบลแม่คำ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ
57270    เฉพาะตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน (MAE CHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 336 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053 771 979
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ (MAE KHAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 48 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ : 053 779 114
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า (CHAN CHAWA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 241 หมู่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270
โทรศัพท์ : 053 775 102
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57270

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
-------------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ