รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ฟ้าหลวง : 57240 และ 57110

อำเภอแม่ฟ้าหลวง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57240    เฉพาะตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลเทอดไทย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ
57110    เฉพาะตำบลแม่สลองใน ตำบลแม่สลองนอก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ (MAE KHAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 48 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ : 053 779 114
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57240

พื้นที่ให้บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน (MAE CHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 336 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053 771 979
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ