รหัสไปรษณีย์อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพาน : 57120, 57250 และ 57280

อำเภอพาน มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พาน
57250    เฉพาะตำบลธารทอง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว
57280    เฉพาะตำบลแม่เย็น ตำบลทานตะวัน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พาน (PHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ 17 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 053 721 498
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว (MAE LAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 145/1 หมู่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ : 053 729 103
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น (MAE YEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 361 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57280
โทรศัพท์ : 053 957 039
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57280

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
-------------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ