รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านแหลม : 76110 และ 76100

อำเภอบ้านแหลม มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
76110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม
76100    เฉพาะตำบลแหลมผักเบี้ย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม (BAN LAEM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 386 หมู่ 2 ถนนบ้านแหลม-เพชรบุรี ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032 481 097
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ (HAT CHAO SAMRAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 71/5 หมู่ 2 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ : 032 478 482
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76100

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...