รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านลาด : 76150

อำเภอบ้านลาด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
76150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด (BAN LAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : 127 หมู่ 7 ถนนสวนสมเด็จย่า ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ : 032 491 286
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...