รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองเพชรบุรี : 76000 และ 76100

อำเภอเมืองเพชรบุรี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
76000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี
76100    เฉพาะตำบลหาดเจ้าสำราญ ตำบลหนองขนาน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี (PHETCHABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 034 425 571
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ (HAT CHAO SAMRAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 71/5 หมู่ 2 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ : 032 478 482
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76100

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ