รหัสไปรษณีย์อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแกลง : 21110, 21160, 21170 และ 21190

อำเภอแกลง มี 4 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
21110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แกลง
21160    เฉพาะตำบลกองดิน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เพ
21170    เฉพาะตำบลคลองปูน ตำบลปากน้ำกระแส ตำบลพังราด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์
21190    เฉพาะตำบลกร่ำ ตำบลชากพง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แกลง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แกลง (KLAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 84 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038 671 176
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
 • ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
 • ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
 • ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เพ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เพ (PHE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 156/21 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
โทรศัพท์ : 038 652 096
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ (PAK NAM PRASAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 98 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 038 661 250
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ (KRAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 149 หมู่ 1 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
โทรศัพท์ : 038 657 199
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
-------------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ